SQL Server2012安装教程

修改时间: 2019-11-16 14:51:00 PM

文章时间:2019年11月16日 14:46:25
解决问题:SQL Server2012安装
基于版本:

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件名:cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x64_dvd_1234492.iso
SHA1:262D1E2871C8E24D984D2F9D33F31BC75ED47D87
文件大小:3.94GB
发布时间:2012-12-10

激活码:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y

软件下载

百度网盘地址:链接:https://pan.baidu.com/s/15Fnoir8P9VUmdQhdl_KdOw 提取码:mncl
迅雷下载地址:

ed2k://|file|cn_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x64_dvd_1234492.iso|4231520256|C3653494E5E01CA5ADFAF910CBC32D75|

软件安装

sq001.png

sq002.png

sq004.png

sq005.png

sq007.png

sq008.png

sq009.png

sq0010.png

sq0011.png

sq0012.png

如果不需要更改安装地址,直接一直下一步即可。

添加新评论